header

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Beküldve: ROOT.

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Harmónium Egyesület Aprólépés környezetvédelmi ifjúsági portálja  (székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 1/b. cégjegyzékszám: Pk. 6095 7/ 2004 / 4, nyilvántartási szerv: Fővárosi Törvényszék, adószám:18185944-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint annak adatvédelmi és adatkezelési politikáját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján.

Adatkezelő

Név: Harmónium Egyesület
Irodánk címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 1.
Tel: 1-210-3090
Fax: +36-1-210-3090
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
név/ felhasználónév, saját e-mail cím és jelszó.

A megadott adatok valódiságáért az Érintett viseli a jogi felelősséget.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.aprolepes.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján – például, különösen, de nem kizárólagosan elektronikus levél, vagy postai levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre való feliratkozás, nyereményjátékban való részvétel, stb. – juthat személyes adat birtokába és kezelheti azokat. Amennyiben valamely Érintett az adott adatszolgáltatás során másképp nem rendelkezik, az Adatkezelő az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat az Érintett általi visszavonásáig szolgáltatásnyújtás céljából (Weboldalán és Facebook aloldalán teljes körűen használhatja pl. regisztráció, játék, posztok, hírlevél) kezeli és használhatja fel.

Ha az Érintett 16. életévét még nem töltötte be, azaz kiskorú, csak törvényes képviselőik hozzájárulásával regisztrálhatnak.

Felhívásainkra beérkezett alkotásokat kizárólag szerzői/ alkotói engedély után, a készítő nevének feltüntetésével használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama, az adatokat megismerő személyek köre

A megadott adatokat visszavonásig, lemondásig megőrizzük, harmadik félnek nem adjuk ki. Regisztráció törlése, hírelvélről való leiratkozás levélben, e-mailben és telefonon is kérhető (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)! (Kiküldött hírleveleinkben ingyenes leiratkozási lehetőséget biztosítunk az üzenet végén.) Az önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag abban az esetben adjuk tovább harmadik személynek, ha az Érintett ehhez előzetes egyeztetés után szóban/ írásban hozzájárult, vagy akkor, ha az adattovábbítást a törvény elrendeli. Más esetben a megadott adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára.

E-mail címek felhasználása

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak a Felhasználó hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk. A Felhasználó minden esetben kérheti a címére küldendő levelek megszüntetését.

Szerzői jogok/ pályaművek felhasználása

A pályázók pályázatuk átadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a kiíró a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül digitális vagy nyomtatott formában közzétegye.
Pályázó kijelenti, hogy az általa beküldött fotónak, videónak ő a szerzője és ezáltal joga van publikáltatni. A szerzői jog a fotó/videó készítőjénél marad.
A feltöltő/beküldő személy garantálja a feltöltött pályaművek eredetiségét. A Pályázó a részvétellel tudomásul veszi, hogy amennyiben a beadott fotók/videók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait sértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Egyéb

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően a A felhasználó a Weboldal használatára, aktivitásra utaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Jogorvoslat

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat székhelyén, a 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 1/b. szám alatti címen, illetve e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fogadja.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: + 36 (1) 391-14-00. Fax: + 36 (1) 391-14-10. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kövess minket!